Uzak Geleceğin Zaman Çizelgesi

Uzak Geleceğin Zaman Çizelgesi

sola ok  Uzay

06.10.2016

4,984 Gösterim

Bu içeriği 13 dakikada okuyabilirsiniz.

Önerilen Video ▼Uzak Geleceğin Zaman Çizelgesi
Uzak geleceğin zaman çizelgesi, gelecek kesin bir şekilde tahmin edilemeyeceğinden dolayı, üzerinde çalışılan bilimsel araştırmalardan ve modellerden yola çıkarak hazırlanan bir listedir. Bu bilimsel araştırmalar ve modellerin arasında üç unsur vardır;

 • Astrofizik: Gezegen ve yıldızların nasıl şekillendiklerini, nasıl etkileşime girdiklerini ve nasıl söndüklerini ortaya çıkarır.
 • Parçacık Fiziği: Maddenin en küçük halini inceler.
 • Levha Hareketleri: Kıtaların yüzyıllar boyu nasıl hareket ettiklerini inceler.

Dünya, Güneş sistemi ve evrenin geleceği ile ilgili tüm tahminlerde, var olan enerji kaybının zaman içerisinde artacağı kabul edilir. Bunu da termodinamiğin ikinci kanunu onaylar. Yıldızlar en sonunda, yakıtları olan hidrojenleri tüketip sönecekler. Sönen bu yıldızların yakınlarından geçenler ise kütleçekimsel olarak kendi yıldız sistemlerindeki gezegenleri ve kendi galaksilerinde bulunan yıldızları fırlatacak. Bunun sonucunda madde, radyoaktivitenin etkisinde kalacak, hatta en istikrarlı olan maddeler dahi atomaltı parçacıklara ayrılacaklardır. Fakat günümüzde varsayılan teoriler, evrenin açık yapılı olduğunu söylediği için sonsuz bir zamandan sonra "Büyük Çöküş" gerçekleştiğinde, evren kendi üzerine yıkılmayacaktır. Çünkü sonsuz gelecek, ihtimaller dahilinde olan birkaç büyük olayın olma ihtimaline izin vermektedir.

Uzay

Uzak geleceğin zaman çizelgesi, bundan 8000 yıl sonraki olaylardan başlar ve daha uzak bir zaman dilimini kapsar. Proton bozulması veya Dünya'nın, Güneş'in devleşip kırmızılaşması sonucunda yok edilip edilmeyeceği gibi birçok soru için eşlek(alternatif) bir gelecek çizelgesi hazırlanmıştır.


Dünya, Güneş Sistemi ve Evrenin Geleceği


 • 36.000 Yıl Sonra: Şu anDünya'dan 10,30 ışık yılı uzaklıktaki Ross 248 adındaki yıldız, Dünya'ya 3,024 ışık yılı uzaklığa gelecek ve Güneş'e en yakın yıldız konumunda olacak.

 • 42.000 Yıl Sonra: Güneş'e en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri adındaki yıldız sistemi, bir kere daha Güneş'e en yakın yıldız sistemi konumuna gelecek.

 • 50.000 Yıl Sonra: Bu tarihte buzularası dönem son bulacak ve küresel ısınmanın sınırlı etkisi olacağı varsayılarak, dünya tekrar buz çağına girecek. Ayrıca ABD ile Kanada sınırı arasında bulunan Niagara Şelalesi aşınarak yok olacak. Bu tarihten sonra artık saniye, saate her gün eklenmek zorunda olacak.

 • 100.000 Yıl Sonra: Yıldızların galaksi içerisindeki hareketleri yani özdevnimden dolayı takımyıldızları tanınamaz hale gelecek. Bir üstündev yani olağanüstü büyüklüğe sahip bir yıldız olan "VY Canis Majoris" adındaki yıldız, tahminlere göre bir Hipernova halinde patlayacak.

 • 250.000 Yıl Sonra: Hawaii adası yakınlarında yer alan, dünyanın en genç sualtı volkanı Lō'ihi denizaltı dağ dizisi, okyanusun üzerine çıkacak ve yeni bir volkanik ada haline gelecek.

 • 500.000 Yıl Sonra: Bu tarihte, araştırmalar sonucu elde edilen bulgulara göre dünyaya 1 km çapında bir meteor çarpacak

Dünyaya Çarpan Meteor

 • 1 Milyon Yıl Sonra: Kırmızı süperdev yıldız Betelgeuse patlayacak ve bir Süpernova'ya dönüşecek. Patlama gün ışığında bile gözlemlenebilecek seviyede olacak.

 • 1,4 Milyon Yıl Sonra: Gliese 710 adındaki yıldız, Güneş'in 1,1 ışık yılı yakınından geçecek ve yapılan araştırmalar sonucu elde edilen tahminlere göre Güneş Sistemi'nin etrafında dönen kuyruklu yıldızlar kümesi Oort bulutu'nu rahatsız edecek. Bunun sonucunda da Güneş Sistemi'nin içine bir kuyruklu yıldızın çarpmasına neden olacak.

 • 10 Milyon Yıl Sonra: Yaklaşık 6000 km uzunluğunda, Etiyopya'nın kuzeyinden, Afrika'nın doğusunda, Mozambik'in ortalarına kadar uzanan, engin bir coğrafi ve jeolojik şekil olan ve genişleyen Doğu Afrika rifti, Kızıldeniz'in suyu ile dolacak. Bu da Afrika kıtasını ikiye bölecek.

 • 11 Milyon Yıl Sonra: Mars'ın uydusu olan Phobos, Mars'ın yüzeyine çarpacak.

 • 50 Milyon Yıl Sonra: Afrika kıtası ile Avrasya çarpışarak Akdeniz Havzası'nı kapatacak ve bunun sonucunda Himalaya Dağları'na benzer yeni dağlar oluşacak.

 • 100 Milyon Yıl Sonra: Bu tarihte, bundan 65 milyon yıl önce yaşanan küresel felaket olan Kretase-Tersiyer yok oluşu gibi bir felakete neden olacak bir meteor dünyaya çarpacak.

 • 240 Milyon Yıl Sonra: Güneş sistemi, galaksi merkezindeki bir galaktik yılı dönüşünü tamamlamış olacak. Not: Güneş sistemi en son bulunduğumuz noktada yer aldığında, dinozorlar henüz yeni üremeye başlıyordu.

 • 250 Milyon Yıl Sonra: Dünyadaki tüm kıtalar eriyip birleşecek ve tek bir kıta olan süperkıta'yı oluşturacak. Oluşacak üç alternatif süperkıta isimleri; Amasia, Novopangea, ve Pangaea Ultima'dır.

 • 600 Milyon Yıl Sonra: Güneş'in parlaklığının artmasıyla beraber Dünya yüzeyinin eskimesi hızlanacak ve atmosferde bulunan karbondioksit seviyesi azalacak. Bu noktada C3 karbon tutulumu mekanizması duracak. C3 fotosentezi yapan tüm bitkiler yani yeryüzündeki bitki türlerinin hemen hemen %99'u ölecek.

 • 800 Milyon Yıl Sonra: Karbondioksit seviyesi C4 karbon tutulumu mekanizması'nın bir daha mümkün olmayacağı seviyeye düşecek. Tüm bitkiler tamamen ölecek. Atmosferde serbest halde bulunan oksijen ise ortadan kaybolacak. Çok hücreli yaşam artık dünyada sona ermiş olacak.


 • 1 Milyar Yıl Sonra: Güneşin parlaklığı %10 artacak ve dünya yüzeyindeki sıcaklığın ortalama 47°C'ye çıkmasına ve okyanusların kaynamasına neden olacak. Basit yaşamın devamı için kutuplarda su torbaları hala bir miktar bulunabilecek.

 • 1,3 Milyar Yıl Sonra: Ökaryot yaşam sona erecek. Yalnızca Prokaryot yaşam kalacak.

 • 1,5-1,6 Milyar Yıl Sonra: Güneşin parlaklığının artması sonucunda yaşanabilir alan dışarı doğru kayacak ve dünya üzerinde yaşam tamamen son bulacak. Diğer taraftan, Mars atmosferindeki karbon dioksit miktarı artarak, yüzeyindeki sıcaklık dünyanın buz çağındaki sıcaklığına yakın bir seviyeye gelecek.

 • 2,3 Milyar Yıl Sonra: Dünyanın iç çekirdeği yılda 1 milimetre büyümeye devam ederse, dış çekirdek bu zamanlarda donmuş olacak.

 • 3 Milyar Yıl Sonra: Ay'ın, dünya üzerindeki eksen eğimi etkisi yapan Medyan noktası, Dünya'dan uzaklaşmasıyla azalacak. Bunun sonucunda dünyanın manyetik kutup noktasındaki kayma karmaşık ve ölçüsüz bir hâle gelecek.

 • 3,3 Milyar Yıl Sonra: %1 ihtimalle Merkür'ün yörüngesi çok uzayacal ve Venüs ile çarpışacak, bu da İç Güneş Sistemi'ni kaosa sürükleyecek. Büyük ihtimalle Dünya ile bir gezegenin çarpışmasına sebebiyet verecek.

 • 3,5 Milyar Yıl Sonra: Dünya yüzeyindeki durum şu an Venüs yüzeyindeki durum ile aynı olacak.

 • 3,6 Milyar Yıl Sonra: Neptün'ün uydusu Triton, Roche limitine(bir gök cisminin kendinden daha büyük bir başka gök cismine, yerçekimi gücünün neden olduğu gel-git etkisi altında parçalanmadan yaklaşabileceği en kısa mesafe) düşecek ve yapılan araştırmalar sonucunda ulaşılan tahminlere göre yeni bir Gezegen halkası'na dönüşecek.

 • 5,4 Milyar Yıl Sonra: Güneş, çekirdeğindeki hidrojenin tükenmesiyle Anakol'u(çoğu yıldızı üzerinde bulunduran bir eğri) terkedecek ve kırmızı dev'e dönüşecek.

 • 7 Milyar Yıl Sonra: Andromeda-Samanyolu çarpışması meydana gelecek.

 • 7,5 Milyar Yıl Sonra: Dünya ve Mars, güneşin genişlemesiyle kütleçekim kilidi(Bir gök cisminin bir diğerinin çekim etkisiyle kilitlenip ona hep aynı yüzünü göstermesi. Ay'ın karanlık yüzünü hiç görmememiz bundan kaynaklanıyor.) içerisine girecekler.

 • 7,9 Milyar Yıl Sonra: Güneş şu an ki yarıçapının 256 katı olan kırmızı dev kolunun ucuna vararak en uç değerine ulaşacak. Bu sırada Merkür, Venüs ve tahminen Dünya yıkılacak. Bu zamanlarda Satürn'ün uydusu Titan'ın yüzeyi yaşama imkan sağlayacak sıcaklığa ulaşmış olacak.

 • 8 Milyar Yıl Sonra: Güneş şu anki kütlesinin %54.05'ine düşerek karbon-oksijen karışımı, Beyaz Cüce'ye(yaşamının son evresindeki soğuk yıldız) dönüşecek.

 • 14,4 Milyar Yıl Sonra: Güneşin ışığı, günümüzdeki ışık miktarının 3 trilyon alt seviyesine düşerek Kara Cüce'ye(Beyaz Cücelerin soğuyup ısı ve ışık saçamayacak duruma gelen yıldız kalıntıları) dönüşecek. Sıcaklığının da 2239 Kelvin'e(8,17 derece) düşmesiyle gözle görülemez hale gelecek.

 • 20 Milyar Yıl Sonra: Big Rip hipotezine göre evrenin sonu gelecek. Chandra X-ışını Gözlemevi'nin yaptığı Galaksi grubu'nun hızını ölçen gözlemlere göre ise bu olmayacak.

 • 50 Milyar Yıl Sonra: Dünya ve Ay'ın, Güneş'in genişlemesinden kurtulduğunu varsayarak, bu vakitlerde her ikisi kütleçekim kilidi içerisine girecek ve birbirlerine yalnızca bir yüzlerini gösterecekler. Bundan sonra Güneş, kütleçekim hareketiyle sistemin açısal momentumunu emerek, ay yörüngesinin parçalanmasına ve dünyanın yukarı doğru dönmesine sebep olacak.

 • 100 Milyar Yıl Sonra: Evrenin genişlemesi, bütün Büyük Patlama izlerinin, gözlemlenebilir evren limitleri içerisinde yok olmasına ve kozmolojinin imkansız hale gelmesine sebep olacak.

 • 450 Milyar Yıl Sonra: Samanyolu'nun da içinde bulunduğu yaklaşık 47 galaksinin bir araya gelerek oluşturduğu "Yerel Grup gök adaları" medyan noktasına ulaşacak ve hepsi eriyip bir tek galaksiye dönüşecek.

Galaksilerin Birleşmesi

 • 1 Trilyon Yıl Sonra: Galaksilerin ihtiyaç duydukları gaz bulutları tükenecek ve yıldız oluşumu son bulacak.

 • 2 Trilyon Yıl Sonra: Karanlık enerjinin evreni büyük bir hızla genişletmeye devam ettiği varsayılırsa, "Başak süperkümesi"nin dışındaki tüm galaksiler artık herhangi bir şekilde algılanabilir ve keşfedilebilir durumda olmayacak.

 • 30 Trilyon Yıl Sonra: Beyaz Cüce Güneş, başka bir yıldız kalıntısıyla karşılaşacak. Bu iki cisim birbirlerine yakın mesafeden geçtiklerinde, gezegenlerinin yörüngeleri etkilenmiş olacak ve gezegenler bağlı oldukları sistemin yörüngesinden fırlatılabilecekler. Yakın yörüngeli gezegenlerin fırlatılması ise daha uzun sürecek.

 • 100 Trilyon Yıl Sonra: Yapılan araştırmaların sonucunda, bu tarihte galaskilerdeki yıldız oluşumunun tamamen sona ereceği öngörülüyor. Bu aynı zamanda Stelliferous Çağı'ndan Degenerate Çağı'na geçiş dönemi olmuş olacak. Bu denemde, yıldızların oluşması için gerekli hidrojen kalmayacak ve geriye kalan tüm yıldızlar da yakıtlarını tüketip sönecekler.

 • 120 Trilyon Yıl Sonra: Bu tarih, evrende bulunan tüm yıldızların, yakıtlarını tüketip sönecekleri tahmin ediliyor. Bu noktadan sonra evrende sadece, sıkışık yıldız olarak sadece Beyaz cüceler, Kahverengi cüceler(ne yıldız ne de gezegen kategorisine konulamayan gök cisimleri), Nötron yıldızları ve kara delikler kalacak.

 • 1 Katrilyon Yıl Sonra: Yıldızsal cisimlerin çarpışmaları sonucunda, Güneş Sistemi'ndeki tüm gezegenler yörüngelerinden ayrılacak. Bu dönemde Güneş, mutlak sıfırın üzerinde beş dereceye(yaklaşık −268 derece) kadar soğumuş olacak.

 • 10 Kentilyon-100 Kentilyon Yıl Sonra: Bu tarihte kahverengi cücelerin ve sıkışık yıldızların(beyaz cüce, nötron yıldızları, karadelikler ve diğer sıradışı yüksek yoğunluklu yıldızları topluca tanımlayan sözcük) galaksilerden fırlatılacağı tahmin ediliyor. İki cisim birbirlerine yakın mesafeden geçtikleri an da, enerjilerini arttırmak için yörüngesel enerjilerini küçük kütleli cisimlerle değiştirecekler. Bu durumda küçük kütleli cisimler galaksiden fırlatılmak için yeteri kadar enerji kazanabilecek. Bu süreç galaksinin çoğunluğu kahverengi cüceler ve sıkışık yıldızlar olan cisimleri dışarı fırlatmasına sebep olacak

 • 100 Kentilyon Yıl Sonra: Çekimsel radyasyon salınımından dolayı Dünya'nın Güneş'in etrafında dönüşü zayıflayacak.

 • 2 Undesilyon Yıl Sonra: Eğer proton bozulması alabileceği en küçük değeri(84,706 yıl) alırsa, bu tarihte gözlemlenebilir evrendeki tüm nükleonlar(atom çekirdeğini oluşturan protonla nötronun ortak adı) bozulmuş olacak.

 • 30 Tredesilyon Yıl Sonra: Eğer bir yukarıdaki madde(2 Undesilyondaki) gerçekleşirse; bu dönemde de, eğer protonlar bozulursa, yalnızca kara deliklerin mevcut olacağı Kara Delik Çağı başlamış olacak.

Kara Delik Çağı

 • 100 Vigintilyon Yıl Sonra: Protonların bozulmadığı varsayıldığı takdirde, kaya gibi sert cisimler, kuantum tünellemesi ile atom ve moleküllerini yeniden düzenleyecekler. Bu zaman diliminde tüm maddeler sıvı halde olacaktır.

 • 17 Septendesilyar Yıl Sonra: 20 trilyon güneş kütleli dev kara delikler, Hawking radyasyonu ile bozulmaya başlayacaklar. Bu Kara Delik Çağı'nın sonu olacak. Bu zaman diliminden sonra, eğer protonlar bozulursa, evren tüm fiziksel cisimlerin atomaltı parçacıklara bölünüp yavaş yavaş son enerji safhasına girecekleri Karanlık Çağ'a girmiş olacak.

 • 101500 Yıl Sonra: Protonların bozulmadığı varsayılırsa, bütün maddenin demir-56'ya dönüşeceği vakit.

 • 101026 Yıl Sonra: Bu tarih, protonların bozulmadığı varsayılırsa, bütün maddelerin kara delikler tarafından yutulacağı tahmin edililen tarihtir. Buna ek olarak; Kara Delik
 • 101050 Yıl Sonra: Boltzmann beyni'nin(karmaşa halinde rastgele dalgalanmalar sonucu ortaya çıkan ve kendi varlığının farkında olan bilinçli bir varsayımı) entropi azalımıyla vakumun içinde belireceği tarih.

 • 101056 Yıl Sonra: Rastgele kuantum değişimi yeni bir Büyük patlama meydana getirecek.

 • 101076 Yıl Sonra: Bu tarihte, proton bozulmasının olmayacağı varsayılırsa, bütün maddelerin kara delikler tarafından yutulacağı ön görülüyor.

 • 1010120 Yıl Sonra: Evren son enerji safhasına ulaşacak.

 • 10101076,66 Yıl Sonra: Poincaré tekrar teoremine göre kuramsal bir kutunun içine hapsedilmiş yıldızsal kütleden oluşan kara deliğin kuantum hali dönemi. Bu zaman dilimini iyi anlayabilmek için tarihin kendisini Ergodic hipotezine göre rastgele pek çok kez tekrar ettiği bir model düşünülebilir. Bu zaman diliminde ilk kez, şu an da bulunduğumuz zaman diliminde yaşananlara yakın şeylerin yaşanacağı düşünülebilir.

 • 101010102,08 Yıl Sonra: Poincaré tekrar teoremine göre kuramsal bir kutunun içine hapsedilmiş ve bir kütleye sahip ve gözlemlenebilir evren içerisinde bulunan kara deliğin kuantum hali dönemi.

 • 10101010101,1 Yıl Sonra: Linde'nin sonsuz büyüme teorisi modeli gözönüne alınarak 10−6 Planck kütlesine sahip ve Poincaré tekrar teoremine göre kuramsal bir kutunun içine hapsedilmiş ve bütün bir evren kadar bir kütleye sahip, gözlemlenebilir ya da değil, bir kara deliğin kuantum hali dönemi.

Kara Delik


Bu içeriği MasivaTurk.com sitesini kaynak göstererek kullanabilirsiniz. İçeriklerin; MasivaTurk.com sitesi kaynak gösterilmeden herhangi bir web sayfasında, sosyal medyada ve görsel basında yayınlanması yasaktır. Ayrıntılı bilgi için Kullanım Koşulları sayfasını okuyabilirsiniz.

06.10.2016

İçerik hakkında soru sorabilir veya yorumda bulunabilirsiniz.

İsim
Web Site
E-Posta
Mesaj

Yorumlar (11)

 1. kaan

  Son maddeyi anlamak çok zor gerçekten. Ama yine de yazın mükemmeldi. Teşekkürler.

 2. Zehra

  Çok ilginç bir konu olmuş. Bu kadar uzak zaman hakkında nasıl bu kadar detay verilebilmiş merak ettim

 3. Sefa Duman

  Bir arkadaş, güzel bir yorum yapmış; bilimsel kıyametin habercisi ama zaman çizelgesinin bu kadar uzak olacağını düşünemiyorum.

 4. Hüsrev

  On numara paylaşımlar yapıyorsunuz. Evren ve uzaya karşı aşırı merakım var. Paylaştığınız görseller ve bilgiler çok güzel.

 5. Serdar Tek

  Okudukça hayretler içinde kaldım. Bu kadar detay, varsayım çok şaşırtıcı geldi bana.

 6. Sevtap

  Bu kadar yakıcı ve devasa bir güneşin bile zamanı geldiğinde -derecelere düşecek olması ilginç ve herşeyin olabileceğini kanıtlar nitelikte

 7. Bahadır Özak

  Hocam boş verin yarına çıkacağımızın garantisi yok. Şaka şaka bu güzel konunuz için teşekkür ederim.

 8. Sercan

  Milyardan sonrası çok karıştı. Uzay, evren, kara delik ilgimi çekse de detaylarını görünce sıkılıyorum.

 9. Ali Aynacı

  Bu kadar gelecek için yazılan yazıyı yazanın da bir an uzaydan geldiğini düşündüm demesem yalan olur.

 10. Fatih Yener

  Çok çok uzak geleceğin tahminleri aslında bilimsel olarak kıyametin habercisi.

 11. Dilek

  Çok iyiydi aklımın ucundan bile geçiremeyeceğim kadar uzaklıkta ki bir geleceğin bile ön görülmesi müthiş bir duygu


Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir...

En Güçlü Nükleer Bomba Ay'a Atılırsa Ne Olur ?
03.10.2016
8,096 Gösterim

En Güçlü Nükleer Bomba Ay'a Atılırsa Ne Olur ?

Atom bombası, ABD tarafından ilk kez ve sadece 2 defa kullanılmıştır. Bunun sonuçları bellidir. Peki en güçlü nükleer bomba Ay'a atılırsa ne olur?

Kara Delikler Hakkında Bilgiler
24.03.2016
13,870 Gösterim

Kara Delikler Hakkında Bilgiler

Sürekli büyümekte olan sonsuz büyüklükteki evrenin içinde gizemli korkunç şeyler bulunmaktadır. Bunlar, yakınlarında bulunan her şeyi büyük bir hızla içine çekip yok eden korkunç kara deliklerdir.

Uluslararası Uzay İstasyonu Hakkında Bilgiler
22.12.2016
21,632 Gösterim

Uluslararası Uzay İstasyonu Hakkında Bilgiler

İnsanoğlunun yapmış olduğu en pahalı ve dünya dışındaki en büyük yapı olan Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında kapsamlı bilgiler...

Elementler Nereden Geliyor?
26.10.2016
7,372 Gösterim

Elementler Nereden Geliyor?

Periyodik tablo üzerindeki, evrende bulunan tüm elementlerin kaynağının uzayın neresinde olduğu hakkında ayrıntılı bilgi...

Dünya'nın Merkezine Yolculuk Yapılırsa Neler Olur?
26.11.2017
7,478 Gösterim

Dünya'nın Merkezine Yolculuk Yapılırsa Neler Olur?

Yeterli ekipman ve teknolojiye sahip olursak Dünya'nın merkezine yolculuk yapmak mümkün mü?