OZ Tamgası 卐

OZ Tamgası 卐

sola ok  Genel Kültür

25.12.2015

18957 Gösterim

TSK Mehmetçik Vakfı
TSK Mehmetçik Vakfı
TSK Mehmetçik Vakfı

OZ Tamgası (OZ Damgası) 卐


Tüm dünyanın Adolf Hitler ile tanıdığı, gamalı haç veya svastika olarak bildiği sembolün tarihçesi ve asıl adı: Oz Tamgası...

Ön-Türklerde, Oz'laşarak Tanrıya erişmeyi temsil eden bu damga, Nazilerde insanlık suçu timsali olarak kullanılmıştır. Oz damgası, öbür dünyaya geçip, orada şekil değiştirerek (metamorfoz) yeniden oluşum şeklindeki düşünceyi kapsar.

Adolf Hitler, üstün ırk iddiasıyla dünyaya egemen olmak üzere bir kaynak arıyordu. O zamanlar ortaya atılmış olan Hint-Avrupa uygarlığına sarıldı ve Hint-Cermen kökeniyle imparatorluk kurmak istedi. Bu arada Hitler araştırmalarında, Ön-Türklerin göçüyle Hindistan'a ve Tibet'a kadar giden bir sembol olan Oz tamgasını gördü ve beğendi. Oz tamgasını örnek alarak ve Nazi sembolü haline getirdi. Göçler yoluyla Hindistan'a ve Tibet'e giden Oz tamgasını, farklı miilletler, gamalı haç olarak kendi kültürlerine uyarlanmıştır.

Ön-atalarımız, 4 adet ÖG damgasını uçlarından bir şekil oluşturacak biçimde birleştirmişlerdir. 4 sayısı, 4 cihan demektir ki, bu şekil 4 cihanda Tanrı'ya erişme düşüncesine sahip olma anlamına gelmektedir. Haç gibi görülen şekil ise, Ön-Türkçede, OQ damgasıdır ve günahsız olmayı ifade eder. Milattan sonra 4. yılda Vatikan tarafından kabul edilmiştir. Aslında meydana gelen şekil haç değil, uç damgasıdır. El işlerinde bu şekil genelde 5 kolluk olarak geçer ve adı yanardöner'dir. Çünkü şekil, dönme hissi verir. Bu UÇ damgası Ruh'un dönerek, Tanrı'ya erişmesini ifade eder.

Ayrıca Türk saz şairleri, sazları ile hayatları ozlaştırır, Tanrıya eriştirirler. Bu sebeple saz şairlerine ozan(oz+an) denilmektedir.

(Oz tamgası hakkında daha fazla ve ayrıntılı bilgi için sayfanın sonunda bulunan kapsamlı yazıyı okuyabilirsiniz.)


Türk Dünyasında OZ Damgası Fotoğrafları


Milas'ta bulunan Svastika sembolleri

Milas'ta bulunan oz damgaları


Sivas Şifaiye Medresesi kule ve kümbetinde Oz Tamgaları

Sivas Şifaiye Medresesi, kule ve kümbetinde oz damgaları


Sivas, Karlı Köyü'nde, çeşme üzerinde yer alan Taşta Oz Tamgası Sivas, Karlı Köyü'nde, çeşme üzerinde yer alan Taşta Oz Tamgası

Sivas Karlı Köyünde, çeşme üzerindeki taşta oz tamgası


Sivas, Divriği Cami'nde - Oz Tamgası

Sivas Divriği Cami'nde oz tamgası


Konya Karata Medresesi'nde Oz Tamgası

Konya Karatay Medresesi'nde oz damgaları


Amasya Hatuniye Cami'nde Oz Tamgası

Amasya Hatuniye Cami'nde oz tamgası


Cengiz Han'ın yüzüğünde Oz Tamgası

Cengiz Han'ın yüzüğünde oz tamgası


Kaşgar Türk Kiliminde Oz Tamgası

Kaşgar Türk kiliminde oz damgaları


Günümüz Kamlarında Oz Tamgası Günümüz Kamlarında Oz Tamgası

Günümüz kamlarında oz tamgası


Kubilay Han Heykelinde Oz Tamgası

Kubilay Han heykelinde oz tamgası


Ahmet Yesevi Türbesi - Çarkı Felek - Oz Tamgası

Ahmet Yesevi Türbesi'nde bulunan oz damgaları - Kazakistan


Ahmet Yesevi Türbesi - Çarkı Felek - Oz Tamgası

Ahmet Yesevi Türbesi'nde bulunan çarkı felekler - Kazakistan


Nazilerin sembolü olarak bilinen ve gamalı haç diye tasvir edilen "OZ Damgası"nın tarihçesi ve Türk Tarihi'ndeki yeri aşağıdaki sekmede ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

Orta Asya'dan Anadolu'ya Anadolu'dan Avrupa'ya OZ Damgası
Bu damga, Ön-Türk göçleriyle Hindistan'a gitmiş, Nazilerin Hint/Cerman ırkı teorilerinin amblemi olarak da yakın tarihte ortaya çıkmıştır. Ön-Türklerde, Oz'laşarak Tanrıya erişmeyi temsil eden bu damga, Nazilerde insanlık suçu timsali olarak kullanılmıştır. Oz damgası, öbür dünyaya geçip, orada şekil değiştirerek (metamorfoz) yeniden oluşum şeklindeki düşünceyi kapsar.

Mevlevi ve Bektaşilerde, insanların grup halinde eksenleri etrafında dönerek "göğe" yükselme inancı yaygındır.

Saz şairleri de sazları ile canları ozlaştırır. Tanrıya eriştirirler. Bu nedenle saz şairlerine ozan(oz+an) denilmektedir. Ozlaşma kavramının, ateş kültünden geldiği düşünülmektedir. Bu kavram, güneş kültüne ait kutsama töreninde de görülmektedir.

Bir güneş sembolü olan Oz Damgası/Svastika'nın sözcük anlamı kendi kendine var olandır. Ön-Türklerde kullanılan "OZ" diye okunan damganın nerede, ne zaman ortaya çıktığı kesin bilinmese de çoğunlukla "svastika" olarak isimlendirilmiştir. Svastika, kelimesi Hintçe olup, "Si" (iyi) ve "As" (olmak) kelimelerinden oluşmaktadır. Bu şekliyle kelime "mutluluk" ve "hayal" anlamlarına gelir.

Dört yöne salınmış kollarıyla Dış Oğuz tarafından dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirtir ve tüm evreni simgeler.

Bu sembole ait bulgular İndus Vadisi Medeniyeti'ne kadar uzanmaktadır. Özellikle Harappa'da yapılan kazılarda ve Medeniyete ait mühürlerdeki kabartmalarda oldukça sık rastlanmıştır. Uğur ve şans getirmesi için kullanılan bir semboldür. Panini'nin ünlü gramer çalışması Ashtadhyayi'nin 8. bölümünde de Svastika'nın adı geçmektedir. Son yıllara kadar kökeninin Arilere dayandığı düşünülmekteydi, fakat son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, kökeninin Ön-Türk kültürüne dayandığını ve onlar vasıtası ile dünyanın değişik yörelerine yayıldığı yönünde önemli bilgi ve belgeler ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalar sayesinde yalnızca Hint uygarlığında kullanılmamış Türk dünyası, Mısır, Çin, Yunanistan vb. farklı coğrafyalarda kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Dünyanın çeşitli yörelerinde yapılan arkeolojik kazılarda da bu sembole ayit bulgulara rastlanmıştır.

Svastika Hinduizm, Budizm ve Jainizm inançlarına göre kutsaldır. Geçmişinin Mayalar, Navarrolar ve Sümerler'e kadar uzanan belgeler ve M.Ö. 4000'li yıllara ait örneklerde bulunmuştur. Vişnu'nun 108 sembolünden biridir ve kolları saat yönünde dönük olan şekliyle, başarı ve uğurun yanı sıra hayatın kaynağı olan güneş ışığını simgeler. Kolları ters yöne dönük şekli ise geceyi ve uğursuzluğu ifade eder. Svastika'nın dört kolu, dört kozmik gücü olan dört ana küreyi (ateş, su, hava, toprak) simgelemektedir. Ayrıca bazı belgelerde, eski dönemlerde bu sembol sayesinde dört kozmik gücün etki altına alınıp büyü yapıldığı belirtilir. Eski Mezopotamya uygarlıklarının metal paralarında yaygın biçimde kullanılan bir simgeydi. İskandinavya'da ise kolları sola dönük gamalı haç Tanrı Thor'un çekicini simgeliyordu. Erken Hristiyan ve Bizans sanatlarının (büyük harf 4 gamma'dan oluşan gamma haçı ya da crux gammata) yanı sıra Güney ve Orta Amerika'da Mayalar, Kuzey Amerika'da da özellikle Navaholar arasında kullanılmıştır. Hindistan'da ise hâlâ Hindular, Caynacılar ve Budacıların en çok kullandığı tılsım simgesidir. Günümüzde Tibetli Budacılar gamalı haçı giysilerde süs olarak kullanırlar. Buda dininin yayılmasıyla birlikte gamalı haç Çin ve Japonya'da çokluğu, bereketi, bolluğu ve uzun ömrü simgeleyen görsel öğe olarak kullanılmıştır.

Sivas'da bir çeşme üzerindeki OZ tamgası [ Resim: Sivas'ta OZ Damgalı Çeşme Üzerindeki Taş ] Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki daha sonraları oz damgası, gamalı haç, svastika, adlarıyla anılan bu sembol Ön-Türk göçleriyle Hindistan a gitmiş, Nazilerin Hint-Cerman ırkı teorilerinin amblemi halinde ortaya çıkmıştır. Bu simge, Ön-Türklerde ozlaşarak tanrıya erişmeyi temsil eder.

Oz damgasının Anadolu'da kullanılmış bir örneği Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Konya Sırçalı Medresede ve Sivas ilinde 200 yıllık mezar taşlarında da görülmektedir.

Orta Asya sanat eserlerinin üzerinde bulunan çok sayıda kaya resmi, işaret ve damga, yüzyıllardan günümüze ulaşmıştır. Bunlardan en gizemli ve en çok kullanılan işaretlerden biri de "OZ" damgası/çarkıfelek'tir. Ön-Türklerde ozlaşarak tanrıya erişmeyi temsil eden bu damga, Nazilerde insanlık suçu timsali olarak kullanılmıştır.

Mevlevilikte Oz damgası [ Resim: Mevlevilikte OZ Damgası ] "Oz Damgası" öbür dünyaya geçerek orada teşekkül etme oluşum şeklindeki düşünceyi kapsar. Mevlevi ve Bektaşilerde, gurup halinde eksenleri etrafında dönerek "göğe" yükselme inancı yaygındır. Saz şairleri de sazları ile Canları Ozlaştırır. Tanrıya eriştirirler. Bu nedenle saz şairlerine OZ-AN denilmektedir.

"OZ" laşma kavramının, ateş kültünden geldiği düşünülmektedir. Bu kavram, güneş kültüne ait kutsama töreninde görülmektedir. Kutsama töreni de, Tanrı Boğanın boynuzlarıyla güneşe erişilen yeryüzünün iyilik ve bereketini, güneş vasıtasıyla ışık ve enerji halinde yeryüzüne yılan şeklinde yollamaktaydı. 8 binlere ait kaya resimlerinde gördüğümüz dünya görüşü, gelenek halinde günümüze gelmiştir. Azerbaycan Gobuztan kaya resimlerinde sıkça rastlanılmaktadır.

"Oz"laşarak/Yanarak Tanrıya ulaşma fikri, Mevlanaları, Yunus Emre'leri Anadolu'ya gönderen Ahmet Yesevinin temel felsefesi idi. Ahmet Yesevi için yaptırılan külliyenin temel süsleme motiflerini Oz damgası oluşturmaktadır. Ahmet Yesevinin yanında bulunan Türkistan Müzesindeki toprak kaplarda da görülmektedir.

Haç şeklindeki Svastika işaretinin şekilleri de "Sami", "Side", "Namidya" yazıtlarında ve bazı eski yazı sistemlerinde değişik sesleri veya ses birleşimlerini ifade etmişlerdir.

Svastika'nın değişik şekilleri, Eski Türk Orhun-Yenisey alfabesinde "Z" sesinin karşılığı olarak kullanıldığı gibi, aynı işaret halı ve kilimlerde de motif olarak görülmektedir.

"Oz" damgasının diğer şekli "Çarkı Felek"tir. "Çarkı Felek", "Gamalı Haç", "Svastika" olarak ta bilinmektedir. Tarihin her devrinde pek çok millet, bunu kendisine göre yorumlamış, sahip çıkmıştır. En eski örnekleri Türkistan (Orta Asya) Kara-Tau, Ala-Tau ve Jungar Ala-Tauları'nda bulunmaktadır.

Ahmet Yesevi türbesinde OZ Damgaları: Ahmet Yesevi türbesinde Oz tamgası

Ahmet Yesevi türbesinde Çarkı Felek sembolleri: Ahmet Yesevi türbesi çarkıfelek sembolleri

Birçok bilim adamı bu işareti güneşin sembollerinden biri olarak kabul ederler. Bu araştırmacılara göre Svastika, insanoğlunun güneşle olan iptidai/büyüleyici ilişkisini veya güneş kültürünü sembolize eder. İşte bu sebepten ötürü Svastika işareti ile güneş tasvirinin birbirine benzemesi hiç de tesadüfî değildir.

Tek Tanrı inancı, büyük çoğunlukta Ön Türkçe yazıtların içeriğini oluşturur. Bu inanç ve Tanrıya erişme gereksiniminden Ateş kültü ve Ateş evleri doğmuştur. Önceden belirtmek gerekir ki, Ateş kültü, Ateşe tapmak değil, Ateşi Tanrıya erişmek için araç olarak kullanmak demektir. Ön Türkler Tanrıdan eş olarak doğduklarına inanırlar. Toplanıp kendi aralarından birini Buğ (bey-ced) seçerler, bu kişinin halkına kul-köle gibi hizmet etmekle yükümlüdür. Ölümünde yeniden toplanan halk Buğ'a-eğer halkına iyi hizmet etmişse, Tanrının kendine lütfettiklerinde başarılı ise, vücudunun ateşe verilmesi hakkını tanır. Ateş evinde yapılan özel merasimle, Buğ'un vücudu yakılır, ruhu Tanrıya vücudunun külleri ya da, yarı yanık kemikleri toprak kaplarda saklanır.

Ateş evleri ve toprak kaplar Ön-Türklerin varlığını gösteren en büyük belgelerdir. Hint ya da Antik Grek kökenli olduğu sanılmaktadır. Ateş kültü, asla Ön-Türklerin ateşe taptıkları anlamını taşımaz. Bu kültü, canın Tanrıya uçurulması için kullanılan bir "araç"tır. Bu araç, ateş kavramı tarafından sistemleşmiş olduğu için "Ateş kültü" adını alarak "OZ" damgası ile anılır.

Bize göre bu sembolün çıkışı ve yayılışı Turan Yolu/İpek Yolu ile ilgilidir. Çünkü Turan Yolunda kervan akşamları yola çıkar, devenin 30 km.lik yürüyüş menzili kadar yol kat edilir ve sabah olunca kervan konaklayarak hayvanlar otlatılır. Ayrıca insanların sosyal ihtiyaçları da karşılanırdı. Kervanların hareket ettiği bu 30 km.lik mesafelerin sonunda küçük suni tepelerin üzerinde sürekli ateş yakılırdı. Yanan ateşin ışığı ile menzile ulaşılır ve onun etrafında yiyip içilerek eğlenilirdi. Daha sonraları bu tepeler koruganlara dönüşmüştür. oz damgası insanları menzile ulaştıran ve yanarak dönen bu ateşin simgesi olarak doğmuştur ve on binlerce yıl içerisinde Turan Yolunun gittiği menzillere taşınmıştır. Kervanın sağ selim gidip dönmesi içinde tılsım olarak kullanılmıştır.

Ateşle ilgili diğer bir kültü ise güneş kültüdür. Ateş Kültü ile ilişkilidir. Ön-Türkler güneşte, Tanrının kudretini, enerji, ışık kudretini görürler, güneşe tapmazlar, yani hayat veren dört ana kürenin, güneş enerjisiyle hayat bulduğunu tespit etmişlerdir. Ve bu güneş kültünü Çarkı Felek (Svastika) damgasıyla temsil etmişlerdir.

Azerbaycan, Güneş kültünün en yaygın olduğu eski yerleşim merkezlerinden biri olmuştur. Milattan önce 5. yüzyılda yaşamış olan Grek tarihçisi Heredot, Azerbaycan'ın eski boylarından Massegetler'in dini inançlarından bahsederken, şu görüşlere yer vermiştir: "Onların tapındıkları yegâne tanrı "güneş"tir. Onlar "en suratlı tanrıya, dünyanın en suratlı varlığını sunmak gerekir. Güneşe, atları kurban ederler." şeklindedir. Başka bir Grek tarihçisi Strabon da Heredot'un görüşündedir.

Tunç Devri'nden başlayarak bu damga, Nahçivan Bölgesindeki "Gemi gaya" (Gemi kaya) ve "Gobuztan"daki kaya üstü resimlerinde görülmektedir. Bu tarihi mekanlarda Çarkı Felek, çeşitli şekillerde kullanılmıştır. Azerbaycan'da, bu motifle bezenmiş sanat eserlerinin en değerli olanları Hanlar bölgesinde yapılan arkeolojik kazılarda elde edilmiştir. Bu örnekler, Tunç ve ilk devir (2000 yılı sonu, 1000 yılı öncesi) devrine aittir.

Kazak Bölgesi'nin Baba derviş yerleşim merkezlerinde bu devre ait olduğu tespit edilen ve üzerinde grift bir Svastika tasviri olan külden bir mühür bulunmuştur. Yine diğer bir örnek, Nahçivan'da 1. Kültepe kalıntılarının ikinci tabakasında bulunmuştur. Çini bir kapak üzerinde rastlanan bu motifi, M.Ö. 3000 yıl öncelerine ait olduğu tespit edilmiştir.

Hint sikkelerinde değişik şekillerde görülen Svastika Ön-Türk'lerde "Kara-Tau" kültürüyle ortaya çıkarak, oradan diğer yerlere yayıldığı düşünülmektedir. Svastika işaretinin ortaya çıkışı ve anlamı hakkında birçok bilim adamı görüş sunmaktadır. Bunlardan birisi de Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Cengiz Alyılmaz'dır. Alyılmaz'a göre; "Eski insanlar güneşi kutsal bir varlık olarak tasvir etmeye başladıkları ilk çağlarda, önce onun real görünüşünün şeklini çizdiler. Zaman geçtikçe dini dünya görüşündeki değişikliklerle bağlantılı olarak bu tasvirler şematik bir şekle dönüşerek, güneşi ifade eden şekil ortaya çıkmaya başladı. Onun ışınlarından, hareketin yönünü bildiren şekiller bugün Svastika dediğimiz şekilleri meydana getirdi." Şeklinde ifade etmektedir.

Kaynaklar
 • T. PARLAK, Turan Yolunda Aral'ın Sırları, Ankara, 2007, sayfa 33.
 • H. TARCAN, Tarihin Başladığı Ön-Türk Uygarlığı Resmi Tarihin Çöküşü, İstanbul 2003, sayfa 146-147.
 • T. PARLAK, Geleneksel Kazak Halı Sanatı (Aral Bölgesi El Halıcılığını Geliştirme Projesi), Ankara 2002, sayfa 124.
 • E. YAKUPOĞLU., B. SEYSENOV, Elemge Eygili Korkut Ata Tağlımı Egemendi Elimizde, Almata 2001, s.74.
 • A. KONSILI, Turan Jane Ulı Topan Su Okıgası, Kızılorda Kalası, Korkıt Ata Atındağı Memlekettik Universiteti Jurnalı, Kızılorda 2001
 • A. KONSILI, Turan: Nuh'tan Bizge Degin, Kızılorda 1997, sayfa 6-7.
 • H. TARCAN, Tarihin Başladığı Ön-Türk Uygarlığı Resmi Tarihin Çöküşü, İstanbul 2003, sayfa 146-147
 • C. Alyılmaz, "Gamalı Haç (Svastika)", Töre Dergisi, S.V., İstanbul 2003, sayfa 17;
 • C. A.Halilov, Azerbaycan'dan Tapılmış Tunç Kemerler/Amm, C. IV, Bakü 1962, sayfa 83.
 • V. ALİYEV, Babaderviş'de Son Tunç ve İlk Demir Devri Yaşayış Yerleri, C. VII, Bakü 1976, Tabla IV. 1.
 • O. A. ABUBULLAEV, Encolit: Branza na Teri Taridi, Nahçivaskay AŞUR, Bakü 1982, sayfa 133.

 • C. Alyılmaz, "Gamalı Haç (Svastika)", Töre Dergisi, S.V., İstanbul 2003, sayfa 17; C. A.Halilov, Azerbaycan'dan Tapılmış Tunç Kemerler/Amm, C. IV, Bakü 1962, sayfa 83.
 • T. PARLAK, Turan Yolunda Aral'ın Sırları, Ankara, 2007, sayfa 33.
 • hindoloji.com/index.php/hindistan/semboller/112-svastika
 • anadoluparsi.com/ (erişim: 10.12.16/04:2011)
 • T. PARLAK, a.g. e. s.33
 • T. PARLAK, a.g. e. s.35
 • hindoloji.com/index.php/hindistan/semboller/112-svastika anadoluparsi.com/
 • (erişim: 10.12.16/04:2011)
 • H. TARCAN, Tarihin Başladığı Ön-Türk Uygarlığı Resmi Tarihin Çöküşü, İstanbul 2003, sayfa 146-147
 • H. TARCAN, a.g.e. s.16
 • C. Alyılmaz, a.g.e. sayfa 3.
 • T. PARLAK, Geleneksel Kazak Halı Sanatı (Aral Bölgesi El Halıcılığını Geliştirme Projesi), Ankara 2002, sayfa 124.
 • E. YAKUPOĞLU., B. SEYSENOV, Elemge Eygili Korkut Ata Tağlımı Egemendi Elimizde, Almata 2001, s.74.
 • H. TARCAN, a.g.e. s.18
 • C. Alyılmaz, a.g.e. sayfa 17., V. ALİYEV, Babaderviş'de Son Tunç ve İlk Demir Devri Yaşayış Yerleri, C. VII, Bakü 1976, Tabla IV. 1.
 • O. A. ABUBULLAEV, Encolit: Branza na Teri Taridi, Nahçivaskay AŞUR, Bakü 1982, sayfa 133.
 • C. Alyılmaz, a.g.e. sayfa 119.25.12.2015

Konu hakkında soru sorabilir veya yorumda bulunabilirsiniz.

İsim
Web Site
E-Posta
Mesaj

Yorumlar (13)

 1. Orhan

  Nazi işareti olarak biliyordum ben bunu. Vay be demek ki araştırmak gerekiyormuş. Ellerine sağlık hocam makale için, çok güzel anlatım olmuş.

 2. Bünyamin

  Sadece nazilere ait olduğunu sandığım bu şekil, beni bazen cezbediyor :)

 3. mustafa_85

  Tarihimiz hakkında verdiğiniz bilgiler için teşekkürler. Bu bilgiye ilk defa burada rastladım. Naziler, Oz Damgasını neden kullandı, nereden ilham kaynağı oldu gibi sorulara da cevap buldum kendimce.

 4. İtiraf ediyorum bende kendimi bildim bileli nazilere ait zannediyordum. Hiç araştırma gereği duymadım. Acaba bunun gibi kaç tane yanlış bildiğim şey var :/

 5. Kamer Ekenel

  Orta Asya ile ilgili tüm merakımı gideren nadide sitelerden bir tanesi çok teşekkür ederim.

 6. Bayram

  Oz tamgasının ne olduğunu bu zamana kadar bilmiyordum. İlk görüşte Nazilerin simgesine benziyor. Bilgi için teşekkürler :)

 7. Hilesel

  Hocam gerçekten çok güzel ve ilgi çekici bir konu olmuş, öz tamgası hakkında hiçbir şey bilmiyordum.

 8. Mesut

  Çoğu insanın bilmediği bir gerçek daha. Türklükle ilgili bilgiler yavaş yavaş siliniyor.

 9. oğuzhan

  Oz tamgası, Hitler ile anılan bir sembol fakat yüz yıllar önce Türkler tarafından oluşturulmuş bir simge ve derin anlamlar taşıyor.

 10. Fatih Güneyli

  Sayenizde bunu da öğrenmiş oldum. Ben yıllardır bunu Adolf Hitler'in çıkardığı bir simge sanırdım, fakat yazınızda da okuduğum üzere, bizim tarihimizde de epey yer edinen bir tamgaymış, elinize sağlık.

 11. İsa

  Bu damganın sadece nazi zamanında çıktığını sanıyordum. Ayrıca bu simgenin ismini de yeni öğrenmiş oldum.

 12. Burak Burakoğlu

  OZ damgasının sadece Almanlar tarafından kullanıldığını sanıyordum. Demek ki bu damga, Nazilere ait bir şey değilmiş.

 13. Baki Pek

  Sayın Furkan Kandemir bey, sayfanızı dahada zenginleştirecek bilgiler gönderiyorum; Sivas Sifaiye Medresesi 2010 tarinde yapilan restorasyon sonucu. (Kule veya kümbetinde) oz damgalı ve yıldızlı başka şekiller var. Resimleri GOOGLE'a, "Panorama Baki Pek" yazarak bulabilirsiniz. Selamlar.

  • Furkan Kandemir

   Konuya yaptığın katkı için teşekkürler Baki Bek. Konu güncellenmiştir.